BYLA SPECIÁLNĚ VYVINUTA
PRO VŠEVOJSKOVÉ POUŽITÍ
A SPLŇUJE ARMÁDNÍ POŽADAVEK
NA KVALITU KONZERVOVÝCH DÁVEK POTRAVIN.

BDP je plně kompatibilní s potravinovými dávkami používanými armádami NATO. Je použitelná nejen ve stavech branné pohotovosti nebo válečných stavech, ale také při živelných pohromách či jiných akcích složek integrovaného záchranného systému nejen v České Republice.Více o BDP

bdpimg

NAVRŽENA NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ UŽIVATELŮ BDP. SESTAVA INDIVIDUÁLNÍ POTRAVINOVÉ DÁVKY ODPOVÍDÁ VOJENSKÝM POŽADAVKŮM NA SKLADBU A NUTRIČNÍ PARAMETRY DÁVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVCE BĚHEM 8 HODINOVÉHO AKTIVNÍHO VÝKONU

Obsahuje komponenty k jídlu v přírodním prostředí. Potraviny, není nutno ohřívat (Meal Ready to Eat). Dávka je vhodná pro pokrytí 8 hodin potřeby pro maximální výkon bez ztráty energie. Vhodné pro extrémní outdoorové aktivity Airsoft, Adventure, Fishing atd. Více o IMRE

imreimg

CZ / EN

VYVINUTA NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ A POZNATKŮ ZÁCHRANÁŘSKÝCH TÝMŮ A PRACOVNÍKŮ SSHR PRAHA PŮSOBÍCÍCH V OBLASTECH POSTIŽENÝCH PŘÍRODNÍMI KATASTROFAMI

Podporuje okamžité řešení nouzové situace osoby bez nutnosti další odborné asistence.

Je bezvýhradně použitelný i jako vhodná součást systému nouzového hospodářství podle § 10 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyznačuje se vysokou užitnou hodnotou, především pak sadou na úpravu velkého množství mikrobiálně nezávadné vody a je vhodným nástrojem
pro mezinárodní humanitární pomoc. Více o humanitárním balíčku

humanitární balíček